L.p. Rodzaj zamówienia Inwestor
1. Remont kapitalny bud. Z.P.W. Pilchowo
Zakres prac: 1,5
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
2. Remont kapitalny bud. OSK-Zdroje
Zakres prac:1,2,3
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
3. Rozbudowa, adaptacja IV piętra budynku banku ul. Starzyńskiego w Szczecinie
Zakres prac:1,2,3
N.B.P. O/ Szczecin
4. Remont kapitalny bud. Chlorowni
Zakres prac:1,2,3
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
5. Remont kapitalny i adaptacja budynków Woj. Pogotowia Ratunkowego Al. Wojska Polskiego w Szczecinie
Zakres prac:1,2,3
Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
7. Remont kapitalny budynku "B" woj. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Zakres prac:1,2,3
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Szczecinie
8. Remont budynku Koagulacji ZPW Miedwie
Zakres prac:1,2,3
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
9. Remont budynku Wodomierzowni przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie
Zakres prac:1,2,3
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
10. Remont pomieszczeń Laboratorium ZPW
Zakres prac:1,2,3,4
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
11. Remont kapitalny budynku sali gimnastycznej S.O.Sz.W. w Szczecinie
Zakres prac:1,2,3
Gmina Miasto Szczecin
12. Rozbudowa budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zakres prac:1,2,3
Regionalna Izba Obrachunkowa
13. Remont kapitalny wraz z adaptacją pomieszczeń laboratorium epidemiologiczne-go w W.S.S.E. w Szczecinie.
Zakres prac:1,2,3,4
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Szczecinie
14. Remont kapitalny Sali Gimnastycznej w S.P. nr.47 ul. Jagiellońska 59 w Szczecinie
Zakres prac:1,2,3
Gmina Miasto Szczecin
15. Remont kapitalny Łącznika i Zbiornika Fermentacji
Zakres prac:1,2,5
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
ZPUH Irma
16. Naprawa Attyk dachowych w budynkach przy ul. Zawadzkiego
Zakres prac:1,5
W.A.M. Szczecin
17. Modernizacja i przebudowa skrzydła Hotelowego przy ul. Hożej 6 w Szczecinie
Zakres prac:1,2,3,4,5
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne
18. Budowa klatki schoowej w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym
Zakres prac:1,2,3,5
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne
19. Przebudowa poddaszy na mieszkania w 4 budynkach przy ul. Krasińskiego w Szczecinie
Zakres prac:1,2,3,4
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Szczecinie
20. Adaptacja Piwnic na pomieszczenia biurowe
Zakres prac:1,2,3,4,5
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże"
24. Remont Sali Gimnastycznej wraz z wymianą nawierzchni parkietowej w Z.S nr3 ul. Sowińskiego 1
Zakres prac:1
Gmina Miasto Szczecin
26. Remont i aranżacja salonu sprzedaży firmy "JAAN" ul.Mieszka I
Zakres prac:1,2,3,5
"JAAN Woźniakowski Jankowiak Spółka Jawna" ul. Boh. Warszawy Koszalin
28. Remont konstrukcji żelbetowych Hali nr 2 ul. Władysława I Szczecin
Zakres prac:1
P.P.U. Port Rybacki "GRYF" Sp. z o.o.
29. Remont pokrycia wraz z ociepleniem dachu Sali gimnastycznej w S.P. nr 11 Ul. E Plater 20
Zakres prac:1
Gmina Miasto Szczecin
30. Remont i aranżacja fontann na ul. Jedności Narodowej Gmina Miasto Szczecin
31. Budowa łącznika między budynkami dla TVP Szczecin ul. Narutowicza TVP O/Szczecin
32. Remont i modernizacja zaplecza socjalnego w zajezdni tramwajowej Pogodno Gmina Miasto Szczecin
33. Remont domu Kopenhaga