Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Produkcja turbin wiatrowych według własnego rozwiązania technicznego - zgłoszenie patentowe nr P385060

Beneficjent: Zakład Ogólnobudowlany „SARMATA" Paweł Gągała
Numer projektu: WND-RPZP.01.01.03-32-05/10

Inwestycja, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, ma na celu wzrost potencjału inwestycyjnego firmy „SARMATA" oraz osiągnięcie przez przedsiębiorstwo pozycji krajowego lidera w produkcji nowej generacji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Cel ten zostanie zrealizowany dzięki:

  • zakupowi i modernizacji w ramach projektu hali o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym, oraz
  • zakupowi i instalacji nowoczesnych, innowacyjnych środków trwałych w ramach linii produkcyjnej, służącej do produkcji turbin wiatrowych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną poniżej wymienione wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba nowych miejsc pracy - 20 osób
  2. Liczba nowych produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu (1) - innowacyjna turbina wiatrowa o nazwie „Wirnik Sarmaty"
  3. Liczba nowych usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu - (5 szt.) - produkcja turbiny na indywidualne zamówienie, montaż i instalacja turbiny, wykonanie przyłączy, projekt i wykonanie instalacji grzewczych w obiekcie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.